Web Title:110 學年度 605110 學年度 605

110 學年度 605 2022-05-12 聯絡簿

今日作業
 1. 寫國(11)解釋
 2. 數演練 p.59p.60
 3. 數考(5)訂簽
 4. 考聽寫(11)
 5. 考國(8)
 6. 紙飛機製作未完成的請完成後明天帶來。
老師的叮嚀
 1. 紙飛機製作未完成的請完成後明天帶來。
本班導師:顏老師
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

2020畢業宿營(1)

倒數計時
畢業倒數日期
搜尋
手機連到此頁面
QR Code
推文工具
萌典查生字
Dr.eye 英漢字典
維基百科查詢
空氣品質