Web Title:110 學年度 612110 學年度 612

校內英語朗讀比賽,將於4/8進行,請班上有興趣的同學向英文老師或導師報名。

附件提供語音檔,供選手練習。
1._Making_a_Difference
2._Building_Your_House
3._The_Clever_Boy

 

本站管理員

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5
  • slider image 6
  • slider image 7
  • slider image 8
  • slider image 9

防震演練

文章選單

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

網站列表

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

空氣品質完整預報

倒數計時

2020 聖誕節

標籤