• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
狂賀 楊嘉琪 - 榮譽榜 | 2021-12-13 | 點閱數: 897

202  陳 0 廷  小學士獎狀累積 27 張換 1 張小博士

(目前布可星球 239 本 10380 點累積中.....)

 

208  謝 0 諮  小學士獎狀累積 27 張換 1 張小博士

(目前布可星球 226 本 9470 點累積中.....)

 

404  蘇 0 璇  小學士獎狀累積 27 張換 1 張小博士

(目前布可星球 302 本 11400 點累積中.....)

 

 

恭喜以上獲得小博士的同學,希望各位同學也能多多閱

讀,不論是中或英閱讀單或是線上布可星球,

都可以累積你滿滿的能量,從書中找到更多的寶藏。

:::

永康國小直播台