• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
公告 邱幸儀 - 輔導處 | 2021-12-24 | 點閱數: 85

一、依據南市教特(三)字第 1101559028 號、 南市教特(三)字第 1101423393 號函辦理

二、臺南市國民教育階段身心障礙學生延長修業年限實施要點」及第四點規定勘誤如附件一、二

  •  
    1) 要點名稱及第四點規定勘誤表_ATTCH2.pdf
  •  
    2) 臺南市國民教育階段身心障礙學生延長修業年限_ATTCH1.pdf