• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
狂賀 沈靜韓 - 榮譽榜 | 2022-04-27 | 點閱數: 583

【徵文】

★布可星球閱讀心得寫作低年級組得獎名單

第三名 周妍彤 Chou Yen-tung  我不要變成噴火龍  指導老師:賴美玉 Lai Mei-yu

佳作 江品嫻 Jiang Pin-sian  布魯卡的日記閱讀心得  指導老師:賴美玉 Lai Mei-yu

佳作 程泓翔 Cheng Hong-xiang  布可星球挖、挖、哇!  指導老師:王馨梅 Wang Hsin-Mei

★布可星球閱讀心得寫作高年級組得獎名單

第一名 鄧宇博 Teng Yu-po  南風如歌閱讀心得  指導老師:顏伶娟 Yen Ling-chuan

★童話改編中年級組得獎名單

第二名 孫嘉澤 Sun Chia-tse  最後的贏家  指導老師:陳儀如 Chen I-ju

★童話改編高年級組得獎名單

佳作 潘姿君 Pan Zi-jun  醜不醜,沒關係  指導老師:楊玉琴 Yang Yu-chin

★童詩中年級組得獎名單

佳作 吳旻軒 Wu Min-syuan  HAPPY 黑琵  指導老師:許美紅 Hsu Mei-hung

★家的美好時光中年級組得獎名單

佳作 許嘉彤 Hsu Jia-tung  闔家的旅遊時光  指導老師:楊珮君 Yang Pey-jun


【徵圖】

★封面徵圖低年級組得獎名單

佳作  胡庭萱 Hu Ting-hsuan  神農街燈會  指導老師:陳錦柔 Chen Chin-jo

★封面徵圖中年級組得獎名單

佳作 潘堉欣 Pan yu-hsin  花園夜市  指導老師:洪孟儀 Hung Meng-yi

佳作 蔡承佑 Cai Cheng-you  神農老街  指導老師:洪孟儀 Hong Meng-yi

佳作 溫子嫻 Wen Tzu-hsien  普濟殿燈會  指導老師:洪孟儀 Hung Meng-yi

佳作 張書瑀 Chang Sho-yo  來自大海的祝福  指導老師:廖瓊雯 Liao Chiung-wen

佳作 蔡倢伊 Tsai Chieh-yi  安平-大魚的祝福  指導老師:洪孟儀 Hung Meng-yi

佳作 李貞賢 Lee Jen-hsien  雙層巴士  指導老師:洪孟儀 Hung Meng-yi

佳作 劉家妤 Liu Jia-yu  白糖粿  指導老師:王清品 Wang Ching-pin

佳作 徐詩涵 Hsu Shi-han  井仔腳瓦盤挑鹽樂  指導老師:王清品 Wang Ching-pin

佳作 陳宥均 Chen You-yun  神農街燈會  指導老師:王清品 Wang Ching-pin

★封面徵圖高年級組得獎名單

第三名 蔡芸柔 Cai Yun-rou  台南火車站  指導老師:曾義璋 Zeng Yi-zhang

佳作 劉昇豪 Liu Sheng-hao  臺南好豐收採蚵  指導老師:黃千娥 Huang Chian-a

佳作 杜知廪 Tu Chih-lin  學甲蜀葵花  指導老師:林政賢 Lin Zheng-xian

佳作 鄭奕菲 Cheng Yi-fei  善化糖廠  指導老師:余清鋒 Yu Ching-feng