• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
宣導 邱幸儀 - 輔導處 | 2022-05-24 | 點閱數: 37

一、依據教育局公告 197311 號辦理

二、衛生福利部有關特殊兒相關資源(醫療復健、居家醫 療、長照服務、身障服務)聯繫窗口資料如附件

  •  
    1) 殊兒相關資源聯繫窗口公文.PDF