• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
公告 林三益 - 學務處 | 2022-06-20 | 點閱數: 125

1.退費名單請參考校內公告。

2.因本周繼續停止實體授課,無法製作印領簽冊,因此本款項將直接匯入學生農會帳戶,麻煩各班老師協助轉達學生退費金額及項目,如學生無農會匯款資料請聯繫活動組。