• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
公告 林三益 - 學務處 | 2022-07-05 | 點閱數: 443

1.110 學年度第二學期課後社團已全數辦理退費。
2.請各位家長查詢是否有入農會帳號。

3.如有問題請洽學務處活動組。