• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
狂賀 楊馥菁 - 榮譽榜 | 2022-11-24 | 點閱數: 219

恭喜~

314 張O瑋、 403 洪O堯、 416 陳O橌、 416 謝 O 嫣、 416 蔡O祐同學,榮獲「魔法語花一頁書」競賽國小中年級佳作!

恭喜~

514 郭O婕、 604 郭O妘同學,榮獲「魔法語花一頁書」國小高年級佳作!

恭喜以上得獎同學