• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
公告 廖瓊雯 - 輔導處 | 2015-11-12 | 點閱數: 802

        請各班老師注意觀賞時間,當天準時入座.

目前第一場次人數比較多,為了讓演出品質比較良好,請參加第一場的班級一至二班有意願到第二場的,可跟輔導組瓊雯連絡,感謝您!

  •  
    1) 104.12.24彩虹劇團永康國小班級數.doc