Web Title:江敏菁江敏菁

6/15~6/18美勞,體育,閩南語,綜合,音樂,健康等(6/15晚上更新)

閩南語

毋通看貓無點https://youtu.be/rsTpbU3pzMA

 

音樂 6/15-7/2
P.102節奏卡片遊戲(跟著影片一起拍節奏)

https://reurl.cc/eE3GEm

《進階版》
小彼得兔-節奏遊戲(勇於挑戰就很棒囉!)

https://reurl.cc/j81Qg1

 

美勞課6/15-7/2進度

(上次的藝術家名畫影片欣賞,還有人尚未填寫表單喔~請記得!)

透過觀賞老師的示範步驟或者影片,完成禪繞畫作品,完成後請填寫表單繳交作業。
PPT的連結:

https://docs.google.com/presentation/d/1WL8rSO_aqvh8WMWg2yyVuKLIqeNLz_9a4A262TkxIrY/edit?usp=sharing

影片連結????:

https://youtu.be/V3VyBX-Eue8

表單連結✏️:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSKLAcJOJUBhSwHdjCrTJ5DquW9e3mZSKsZUdkcLhJZyHVcA/viewform?usp=sf_link

最後~~~~~

enlightened請將之前的減塑單元作業上傳(*^__^*)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_l6VVNdIiG3IEq6BYcZPCbY_Qy2-UIV-1bz-WdSFX2zpjJA/viewform?usp=sf_link

 

健康

 

健康課程:
請同學收看水域安全影片之後做這學期的健康測驗。
影片:https://youtu.be/iNUvwY1AgmE
測驗:https://forms.gle/iiGDP7UyC4m8tqj6A
 

 

 

 

 

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24

作品分享

留言簿

最後更新 討論主題 發布者 人氣
2022-04-30 110學年度 402小蘿蔔頭 小學的聊天園地 (31) 江敏菁 331
2021-12-30 110學年度 402小蘿蔔頭 暑假打電動的,過來聊一下吧! (23) 小學 371
2021-11-12 110學年度 402小蘿蔔頭 暑假開始囉~第七週 (8) 江敏菁 147
2021-08-18 110學年度 402小蘿蔔頭 暑假開始囉~第六週 (5) 江敏菁 128
2021-08-17 110學年度 402小蘿蔔頭 暑假開始囉~第三週 (8) 江敏菁 150
2021-08-17 110學年度 402小蘿蔔頭 暑假開始囉~第四週 (8) 江敏菁 186
2021-08-17 110學年度 402小蘿蔔頭 暑假開始囉~第五週 (12) 江敏菁 143
2021-08-06 110學年度 402小蘿蔔頭 暑期開始囉~Day1 (12) 江敏菁 179