• slider image 464
  • slider image 474
  • slider image 476
  • slider image 473
  • slider image 475
:::
公告 黃淑婷 - 總務處 | 2015-11-06 | 點閱數: 757

     總務處原保管電器財產一批,因已逾使用期限,並已不堪使用,

 

     將於 11 月 9 日(一) 報廢光碟機一批、收音機一批、電子琴三台、板擦機兩台。